Disclaimer e-mailberichten SASS

E-mailberichten vanuit SASS zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Het verzonden bericht kan persoonlijk en vertrouwelijk zijn. Indien je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dit aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.

SASS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Information in English

Our e-mail messages are intended exclusively for the addressee(s). The message may contain personal and confidential information. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, would you please inform the sender immediately and delete the message.

Unauthorised use or dissemination of this message, in whole or in part, is prohibited.

SASS accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Scroll naar boven