Veilig In en Om School

Veilig In en Om School: VIOS

Zo veilig als een thuis voelt, zo veilig wil je ook dat leerlingen zich op het schoolplein voelen. Drugshandel, sexting, loverboys, radicalisering en afpersing zijn problemen die het gevoel van veiligheid in gevaar kunnen brengen. Met Veilig in en om School (VIOS) worden basisscholen, middelbare scholen en scholen voor middelbaar beroepsonderwijs in Arnhem en Huissen ondersteund bij de aanpak van ondermijnende jeugdcriminaliteit.

De kracht van samenwerken

VIOS is ontstaan uit de behoefte van middelbare scholen om risicojongeren beter te kunnen begeleiden. De medewerkers van de scholen zagen jongeren in toenemende mate geconfronteerd worden met ondermijnende criminaliteit. Wanneer we de leerlingen uit het oog verliezen, is de kans groot dat ze door criminele activiteiten niet meer naar school komen.

De scholen hebben de gemeente Arnhem gevraagd om ondersteuning en handelingsperspectief omtrent deze problematiek. Hieruit is de VIOS-aanpak ontstaan. Door de school, straat en thuis beter met elkaar te verbinden wordt een barrière opgeworpen op de weg naar criminaliteit. Vanuit de VIOS-aanpak organiseert de coördinator schoolveiligheid een kernteam. Het kernteam bestaat onder andere uit vertegenwoordigers van school, onze eigen straatcoaches, de politie, sociale wijkteams, leerplicht en jongerenwerkers. Gezamenlijk worden de signalen, trends en ontwikkelingen besproken en hierop acties uitgezet. Ook wordt de verbinding gemaakt met de opvoeders van de leerlingen.

Plan op maat

De leerlingen komen op school met hun rugzak, deze is niet enkel met schoolspullen gevuld. Ook hetgeen zij thuis, online en op straat beleven komt mee. De problemen die zij ervaren spelen op verschillende leefgebieden. Wat doe je als school wanneer leerlingen handelen in drugs? Wat doe je als school als leerlingen online dreigementen uitten? Wat doe je als school als leerlingen zich niet kunnen handhaven binnen de sociale waarden en normen?

De coördinator schoolveiligheid ondersteund de scholen met het beantwoorden van deze vragen. Gezamenlijk wordt er een schoolveiligheidsplan opgesteld. School heeft hierdoor een duidelijke visie op veiligheid en handelingsperspectief voor alle medewerkers. De coördinator schoolveiligheid ondersteunt de school bij de borging en uitvoering van het schoolveiligheidsplan.

Preventief

De VIOS-aanpak heeft ook een preventieve functie. Door het ophalen van trends en actuele thema’s geeft de coördinator schoolveiligheid advies aan de school over het inzetten van voorlichting, interventies en workshops binnen de school. Hiermee worden kennis en vaardigheden van leerlingen, opvoeders en medewerkers van school vergroot. Waardoor we met elkaar beter kunnen handelen ter voorkoming van afglijden richting ondermijnende jeugdcriminaliteit.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze aanpak? Of wil je samenwerken? We staan je graag te woord.

Scroll naar boven